Jdi na obsah Jdi na menu
 


Časté nemoci u Bernských salašnických psů

 

DILATACE A TORZE ŽALUDKU (GDV)

 

Toto onemocnění se vyskytuje zejména u plemen s hlubokým hrudníkem.
Obvykle vzniká po nakrmení, které je spojeno s pohybem. Průběh je perakutní nebo akutní. Dilatace, neboli zvětšení žaludku (buď vodou, krmivem, plynem), může být předstupněm torze žaludku. Torze, neboli přetočení žaludku může být po směru hodinových ručiček nebo v protisměru. Vlivem zvětšení žaludku dojde k zaškrcení zadní duté žíly a portální tepny, omezí se přítok krve k srdci, následné nedokrvení tkání a poruchy srdečního rytmu. Zablokuje se vstup i výstup do žaludku, „zaškrtí „ se slezina. Potrava zůstává v žaludku a plyny nemohou odcházet ven, nedostatek kyslíku způsobuje nekrózu tkání- postihuje srdce, ledviny, žaludek, tenké střevo. Ke smrti zvířete dochází v důsledku oběhového a plicního šoku a sepse.

Majitel na svém zvířeti pozoruje neklid, rozšiřující se tympanické břicho, nápinky na zvracení, nadměrné slinění. Zvíře je nahrbené, má zvýšenou dechovou i tepovou frekvenci. Pro záchranu zvířete je důležitá okamžitá návštěva veterinárního lékaře po zjištění prvních příznaků.

Úmrtnost u tohoto onemocnění je až 45% u léčených zvířat!

Diagnostika GDV se provádí rentgenologickým vyšetřením.

Jediným řešením je chirurgický zákrok, před kterým je nutné zvíře stabilizovat. Aplikují se infuze, antibiotika, protišoková léčba. Při chirurgickém zákroku dojde k návratu žaludku do původní polohy, popř. odstranění odumřelé sleziny a nekrotické tkáně žaludku a k přišití žaludku ke stěně břišní, jako prevence opakovaného vzniku tohoto onemocnění.

Pooperační terapie se skládá z infúzní terapie, podávání antibiotik a hladovky min. 24 hod. po zákroku a následné pomalé rozkrmování zvířete dietním krmivem (komerční diety i/d).

Prevence vzniku GDV:
 • krmivo rozdělit do několika menších dávek během dne
 • ihned po nakrmení nepodávat vodu
 • před a po nakrmení omezit pohyb, min.1,5 hod. klid -
 • ve vícepočetných chovech zvířata od sebe oddělit
 • zvláštností je tzv. GASTROPEXIE, což je preventivní chirurgická fixace žaludku ke stěně břišní

Cizí těleso v trávicím traktu


Anamnéza:

bohužel spousta berňáků, zejména zvědavých a mladých je schopna sežrat na co přijdou a tak při určitých příznacích je třeba myslet i na tuto diagnózu.....

Příznaky:

bolestivé kňučení, neklid, válení se, zvracení, nechutenství, absence stolice nebo přítomnost pouze řídké stolice . Záleží na druhu a lokalizaci cizího tělesa, někdy jsou příznaky nevýrazné.Teplota se drží delší dobu v normálu.

Diagnostika:

rentgen pokud nic není vidět i kontrastní rentgen.

Léčba:

dle druhu cizího tělesa, jeho velikosti a lokalizaci, nutno konzultovat s odborníkem.

 • pokud je v žaludku a není velké, možnost zkusit vyvolat zvracení nálevem 1% peroxidu vodíku naředěného 1:1 z vodou.
 • pokud se nachází v zadní části trávicího traktu a je naděje na projití možno vyzkoušet parafinový olej podaný přes konečník a do tlamy.
 • okud se nachází v přední části střeva a zejména pokud již pes zvrací, je nejlépe vyjmout cizí těleso chirurgicky.

MVDr. Andrea Lerchová


HYPERTROFICKÁ OSTEODYSTROFIE (Möllerova-Barlowova nemoc, „psí skorbut“)

 • dosud se nezná přesná příčina vzniku tohoto onemocnění
 • projevuje se u dospívajících psů velkých plemen
 • typický je pro toto onemocnění postoj končetin do písmene „X“
 • dochází k přetížení růstových ploten dlouhých kostí, které vedou ke změnám na kostech
Symptomy:
 • kulhání
 • kosti jsou zduřelé, bolestivé
 • častěji se projevuje oboustranně („kravský postoj“)
 • v těžkých případech nechutenství, apatie
Terapie:
 • důležitý je klid (4-6 týdnů)
 • úprava krmné dávky (vyvážený energetický obsah krmiva)
 • nesteroidní analgetika

Prognóza je dobrá, velmi často onemocnění spontánně odezní, v těžkých případech může vést k trvalé remodelaci kostí


RETENCE RŮSTOVÉ CHRUPAVKY (RCC)

 • jedná se o poruchu osifikace v zóně růstové plotny
 • u rostoucích psů velkých a obřích plemen v období 4 – 8 měsících
 • poruchy růstu loketní kosti do délky
 • většinou oboustranně
Symptomy:
 • vnější vytočení tlapky
 • oblast je na pohmat bolestivá
 • nemusí se klinicky projevit, k diagnostice může dojít při náhodném RTG vyšetření
Terapie:
 • pokud dojde k deformitám na kostech, pak chirurgické řešení

OSTEOCHONDRÓZA (OCD)

 • osteochondritis disecans (OCD)
 • jedná se o odloučení chrupavky z povrchu kloubu
 • především u ramenního kloubu
Symptomy:
 • typický postoj
 • končetina rotována vně
 • výrazná bolestivost
Příčiny:
 • intenzivní růst
 • dědičnost
 • trauma
Terapie:
 • omezení pohybu do 7. měsíce stáří
 • chirurgicky

PANOSTITIS IUVENILIS (Juvenilní osteomyelitida)

 • spontánně vznikající onemocnění i samovolně ustupující
 • obvykle ve stáří 5-12 měsíců
 • častější je výskyt u psů než u fen
Symptomy:
 • náhle vzniklé kulhání, většinou nejdříve na hrudních končetinách, pak se střídá
 • probíhá cyklicky – v 2-3 týdenních intervalech
Terapie:
 • klid
 • analgetika
 • nesteroidní antiflogistika
Prognóza:
 • dobrá, příznaky samy vymizí kolem 18. měsíce stáří